Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mailadressen postmaster@allegaardens.dk

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at yde en aktiv indsats ved at komme med forslag til aktiviteter i området.

Medlemmerne bør overveje at komme med forslag til generalforsamlingen. Ifølge vores vedtægter skal forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, der afholdes i april, være indgivet skriftligt til formanden senest 1. marts samme år.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling i april 2017

Formand Jens Rasmussen, Stenlillevej 13
Næstformand/sekretær Søren Bay Borg, Merløsevej 16
Kasserer Johannes Dethlefsen, Korsager Allé 53
Bestyrelsesmedlem Janne Henriksen, Glumsøvej 28
Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Wehmüller, Gislingevej 2
Bestyrelsesmedlem Lisbet Barrett, Stenløsevej 40
Bestyrelsesmedlem Jonas Lundsgaard, Stenmaglevej 26b
Suppleant Pernille Gravesen, Stenmaglevej 12
Suppleant Pia Rasmussen, Stenmaglevej 7
Revisor Irene Frandsen, Gadstrupvej 10
Revisor Thomas Melsby, Korsager Allé 65
Revisorsuppleant Claus Bøgelund Olsen, Stenlillevej 9