Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mailadressen postmaster@allegaardens.dk

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at yde en aktiv indsats ved at komme med forslag til aktiviteter i området.

Medlemmerne bør overveje at komme med forslag til generalforsamlingen. Ifølge vores vedtægter skal forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, der afholdes i april, være indgivet skriftligt til formanden senest 1. marts samme år.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling i april 2019

Formand Jens Rasmussen, Stenlillevej 13
Næstformand/sekretær Søren Bay Borg, Merløsevej 16
Kasserer Johannes Dethlefsen, Korsager Allé 53
Bestyrelsesmedlem Pia Rasmussen, Stenmaglevej 7
Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Wehmüller, Gislingevej 2
Bestyrelsesmedlem Lisbet Barrett, Stenløsevej 40
Bestyrelsesmedlem Jonas Lundsgaard, Stenmaglevej 26b
Suppleant Pernille Gravesen, Stenmaglevej 12
Suppleant forfremmet til bestyrelsesmedlem efter fraflytning
Revisor Irene Frandsen, Gadstrupvej 10
Revisor Claus Bøgelund Olsen, Stenlillevej 9
Revisorsuppleant forfremmet til revisor efter fraflytning