Nyheder

Nyheder 2019

17. aug. Sommerfest og loppemarked på den grønne firkant ved Korsager Allé og Stenlillevej. Se facebook for mere information.
24. apr. Generalforsamling kl. 19-21 på Husum Skole.
16. jan. Ekstraordinær generalforsamling kl. 19-21 på Husum Skole.

Nyheder 2018

september Etablering af seks vejbump på Stenløsevej færdiggøres.
18. aug. Loppemarked, pølsevogn og sommerfest på den grønne firkant ved Korsager Allé og Stenlillevej.
23. apr. Generalforsamling kl. 19-21 på Husum Skole.

Nyheder 2017

14. dec. KABRO Brolægning går i gang med at reparere 155 fortovsfliser, oprette 25 fliser med kanter og lappe tre små huller i asfalten.
september Bestyrelsen har bestilt etablering af belysning på stien mellem Stenløsevej og Stenmaglevej.
19. aug. Loppemarked og sommerfest på den grønne firkant ved Korsager Allé og Stenlillevej.
juni Etablering af 11 vejbump på Glumsøvej og Merløsevej færdiggøres.
april Det blev på generalforsamlingen vedtaget at fortsætte vej- og trafiksaneringen i grundejerforeningen. Næste etape bliver på Stenløsevej, hvor der etableres 3-4 vejbump.

Nyheder 2016

Der arbejdes løbende på etablering af vejbump på Glumsøvej og Merløsevej
4. juni SOMMERFEST! Grundejerforeningens 100-årsfødselsdag fejres!

Nyheder 2015

Der arbejdes løbende på etablering af vejbump på Glumsøvej og Merløsevej

Nyheder 2014

april Etablering af tre vejbump på Korsager Allé færdiggøres.
6. feb. NCC valgt som entreprenør på tre bump på Korsager Allé. NCC etablerer dem i april.
26. nov. Tre bump på Korsager Allé er nu godkendt af kommune og politi.
Bestyrelsen har afholdt hastemøde og sat gang i indhentelse af tilbud.
Forventet at bump kan laves forår 2015.
Kommunen og politiet har rykket en anelse på den oprindeligt planlagte placering.
Kort over placeringer
godkendelsen En stor dag for foreningen :o)
26. okt. KBH kommune vil udskifte lysmaster til LED type hvor Brønshøj/husum vil komme først:
se mere på: Link
25. okt. Bestyrelsen har plantet tre æbletræer på det grønne område, og fjernet to af de tidligere plantede træer, fordi de var visnet.
8. apr. Info:

Der er planlagt afleveringsforretning 23/4 med DONG som har gravet kabler ned under fortovsfliser.

Hvis I har bemærkninger så mail til Jens inden overdragelsen.

Jens har allerede fået henvendelse om store mellemrum mellem fliserne og ødelagt asfalt i forkanten af fortovet.

16. mar. Fjernvarme nede. problem på amagerværket. www.hofor.dk

Vi har i øjeblikket driftsforstyrrelser på varmen i dele af København. Driftsforstyrrelsen skyldes et større strømnedbrud på Amagerværket, som desværre har betydet at varmeproduktionen har været ude af drift. Vi arbejder i øjeblikket på at få normaliseret driften, så alle igen kan modtage varme. Dette kan dog tage noget tid da mange komponenter skal i drift igen.

26. jan. Dong gravearbejde er startet. Der er opsat el-skabe. Bestyrelsen har gennemgået vejene med Dong og kommunen, Dong vil gøre hvad de kan for at det forsager så små gener som muligt for grundejere. Og de vil udlægge køreplader ved indkørsler.

kabelsupport@dongenergy.dk

7210 4500


Nyheder 2013

30. nov. DONG begynder gravearbejde i 2014, for at udskifte luft ledninger med elkabler i jorden for at forbedre forsynings sikkerheden (ved storme etc). De nedlægger også et kabel til fremtidig lysnet på vejene. Men de gamle lysmaster beholdes.

De skriver også ”der skal graves nye elkabler ned i fortovet eller rabatten og opsættes nye el-skabe”

kabelsupport@dongenergy.dk

7210 45 00

26. okt. Foreløbigt forslag lavet af Søren fra Bestyrelsen, af Bump placering på Korsager alle 4 stk. planen er at gøre dette forslag klar til en reel ansøgning hos kommunen. Det skal også undersøges om tidl. godkendelser af bump på generalforsamling kan benyttes i denne sammenhæng eller om der kræves ny godkendelse.
hent tegning her
14. feb. Beboere på Gyrstinge vej bedes af formanden underskrive en fuldmagt fra vejdirektoratet, idet vejdirektoratet først ønsker at behandle ansøgning om hastigheds regulerende tiltag hvis de kan se at bestyrelsen har “part” i sagen. Jens vil også omdele disse fuldmagter. Det haster svarfrist er 28 Feb.

Den kan desuden hentes på Link

17. nov. Partshøring angående “kys og Farvel” vej ved Husum skole.

Dokument kan hentes her: Link

24. mar. DONG vil i løbet af 2012-14 fjerne vores el-luftledninger og nedlægge jord-kabler.

Se mere hos www.dong.dk, hos DONG kan man indtaste vejnavn og få at vide hvornår en vej er påvirket.

Bestyrelsen har lavet en excel liste over veje som ligger i allegaardens, og hvornår der graves. hent den her: Link

23. mar. Der er bestilt vejbrønd oprensning vha. ABAK kloakrens firma,

ABAK forventer at afslutte senest 11/4

Så parker ikke på vejbrønde :o) ,
dermed kan ABAK komme til at rense brøndene i vejen.

2. feb. Der er bestilt snerydning af vejbaner og saltning hos Hoffmann. De forventer at komme i løbet af formiddagen når snevejret gerne skulle være stoppet.

Nyheder 2011

30. okt. De tre dårlige betalere til foreningen har alle indfriet deres gæld til foreningen, flere pga. Incasso som har arbejdet på at drive gælden ind (Visma).
29. sep. Marit har talt med kommunen om udbedring af mangler 12-09-11 og allerede 13-09-11 gik TDC i gang med at rette fliser. Marit har holdt et møde med John Block, hvor fliser blev gennemgået, og der var fortsat enkelte mangler. Kommunen har lovet at holde en “overleveringsforretning”, hvor kommunen, TDC, Frank fra nr 5 og Marit deltager.
21. aug. TDC har gravet kabler ned på korsager alle ved det grønne område, denne gang også uden at kommunen har givet grundejerforeningen besked i forvejen (som de skal, og tidligere har lovet os ikke at gøre igen). Der blev arbejdet 8-12/8.

Men desværre er det ikke lavet særligt pænt, der er fliser som ligger og rokker og for stor afstand imellem andre fliser.

Derfor har vores formand Jens skrevet et skarpt brev til kommunen og bedt dem sørge for at TDC re-etablere fortovet som det så ud før de begyndte at grave.

9. maj Billeder fra Grøn Dag kan nu ses under “grønne områder”
18. mar. Dato for Grøn dag er 30 April fra 10-12. Der skal bla. plantes et mindre træ.
7. mar. Dato for Generalforsamling er Onsdag 27 April. Sæt kryds i kalenderen.
Husk også at maile evt. forslag til bestyrelsen via kontakt på hjemmesiden.
2. jan. En venlig reminder til alle om at man har pligt til at sne-rydde og sørge for at fortove ikke er glat. Det anbefales at man strøer med grus når det er meget frost. Man kan hente grus på foreningens depot ved Korsager alle/Stenmaglevej.

Nyheder 2010

20. dec. Vi fik ikke tømt affald den 20. dec., fordi de ikke kunne komme til for sne (dog ikke i vores forening). Der blev oprettet skraldekonvoj i stedet hvor folk selv kunne aflevere skrald.
27. nov. Snerydning af Hoffmann både fredag og søndag.
13. okt. Snerydning på hjemmesiden er opdateret under information pga. spørgsmål fra grundejere på spørgsmål på generalforsamlingen.
6. okt. Asfaltexperten laver nedkørsler 22 stk. og 2 vejbrønde skal hæves. Pris 42.000,- incl.moms
17. juni Svar modtaget fra Center for Veje angående ansøgning på opsætning af steler. Det fremgår at den som sagsbehandler p.t ikke har set på det konkrete forslag bestyrelsen har indsendt. Desuden kræves der detalje tegning 1:500 med mål til hæk, samt sving radius mm. (for at lastbiler kan komme forbi). Desuden ønskes tilladelse fra alle grundejere som bor op til områder hvor steler skal opsættes. (dvs alle hjørner).

Der kommenteres også i svaret på ønsket bump på Korsager alle, men uklart hvad det betyder for det som allegaardens ønsker (og har besluttet på general forsamling)

Der skal holdes snartligt bestyrelses møde for at beslutte hvad svar til denne udmelding skal være.

2. jun. Korsager skole får klippet hækken langs Grevingevej, samt der bliver endeligt fejet langs kantstenen.Og der fjernes ukrudt som er brudt igennem asfalt. (halvdelen af grevingevej er skolens vej /red.)
5. apr. Nyt svar fra formand til Kommunen ang. steler, vi ønsker dem stadig og forlanger at kommunen tager konkret stilling til forslaget alså godkender eller afviser hver enkelt stele. Desuden anmodes om opmaling af fodgængerfelter ved skolestien mod Husum skole ved Stenlillevej og Merløsevej samt rundt om krydset Merløsevej-Korsager Allé-Glumsøvej. Desuden startes dialog ang. fartdæmpende foranstaltninger på korsager alle.
10. mar. Svar fra KBH kommune angående konkret forslag som er indsendt vedr. opsætning af steler på alle hjørner i vores område.

=== uddrag af svar fra Kommunen ==
Jeg har set meget på jeres forslag, og jeg er ikke rigtig glad for det.

Problemet er, at vejene i Allegaardens Villabyer er anlagt med de mindst mulige svingningsradier (den plads, man skal bruge for at svinge) i krydsene, og de er anlagt på et tidspunkt hvor lastbilerne måske ikke var så store og tunge som i dag. Teoretisk kan det godt lade sig gøre at komme rundt i svingene, men hvis man har for meget fart på eller der er en hindring af en eller anden slags, vil man utvivlsomt komme op over fortovet.

20. feb. Lørdag d 20 Feb. blev der aflæsset to knækkede fliser udenfor vores formand Jens hus (Stenlillevej 13) på fortovet, måske pga. utilfredshed. Hvis nogen har set denne aflæsning eller ser manglende fliser på vore fortove så kontakt venligst bestyrelsen.
30. jan. Pia Gadstrupvej 1, indstillet/valgt til Lokaludvalg af bestyrelsen
www.2700lokaludvalg.dk.

Nyheder 2009

12. okt. Ansøgning ang. opsætning af Steler / pullerter på de fleste hjørner i området er 12/10 sendt til Københavns kommune. Alle hjørner er fotograferede og steler er tegnet ind så det tydeligt fremgår hvor de skal placeres udover placering på kort.
20. sep. Re-etablering ved Korsager alle blev ikke som foreningen havde håbet, at TDC skal lave rabat som den var før de startede. Der blev lavet syn/skøn hvor TDC er blevet pålagt at lægge 1-2cm lergrus ovenpå den i forvejen mangelfulde re-etablering.
Bestyrelsen vælger at afslutte sagen her med denne løsning.
15. sep. To grundejere i foreningen har af kasserer fået rykkerskrivelse nummer 3. Hvis denne ikke betales går disse sager til Incasso. (kasserer har talt med dem begge)
14. sep. Besked fra Gartner: Ukrudt på fortovet fjernes i starten af næste uge – vi har afventet at planterne er visnet helt.

Klipning af buske er planlagt til så sent som muligt af hensyn til planterne. Det vil i praksis sige sent i september. Hvis varmen fortsætter vil vi foreslå at vente.

Mvh Thorsten

8. sep. Der er ansat ekstern gartner til at vedligeholde de grønne områder.
8. sep. Underminering i vej ud for Stenmaglevej 19 er nu ordnet (og betalt) af kommunen.
15. aug. Underminering ud for Bjergstedvej 3A : Forenings entreprenør (JBJ) har gravet op og konstateret, at der er tale om en gammel sætning i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, der går ovenover afløb til vejbrønd. Vejbrønden er tilsluttet via pvc-rør og en gummimuffe, der er helt tæt og tør. Ifølge etreprenøren, der har set videobilledet, skyldes skaden at der ikke har kunnet vibreres omkring fjernvarmerørene, og dette har skabt mulighed for nedsivende vand med deraf følgende underminering.
Foreningen mener således ikke der er tale om en skade, der vedrører foreningen del af vejbrønden men kommunens.
Derfor er kommunen kontaktet og udbedt svar omkring videre sagsgang.
(område er åbnet og afspærret)
13. aug. Spørgsmål: I referatet fra generalforsamling 2009, står der at man godt må lægge asfalt i stedet for leret grus. Må vi godt lægge fliser i stedet for?

Svar: Det er ikke se noget problem. Det vi gerne vil undgå det er græs eller ukrudt ca. 30 cm fra flisens bagkant, fordi det med tiden kan skubbe fliserne.

12. aug. Efter klager til københavns kommune er sti imellem Gadstrupvej / Bjergstedvej nu ryddet for brændenælder. Samt Korsager alle skoles hæk er nu ved at blive klippet.
29. juli Underminering i vej ud for Bjergstedvej 3A opdaget, og John Block Jensen er sat i gang med at udbedre skaden.
29. juni Underminering i vej ud for Stenmaglevej 19 opdaget.
5. juni d. 9/6 holder Bestyrelsen (Marit) syn med kommunen og TDC angående manglende reetableringen fra TDCs side på Korsager alle. Ved samme lejlighed ses på manglende vejskilt på Korsager alle med kommunen.
4. juni Der blev afholdt årlig bestyrelses middag på steakhouse i husum
23. mar. ‘Center for Veje’ har kikket på ansøgning angående opsætning af bulks på hjørner. Men de kræver yderligere dokumentation førend ansøgning kan sendes videre til andre instanser der skal godkende. Der arbejdes på dette.
22. mar. Afstribning på veje er gennemført af kommunen som det var før vejprojekt2 startede.
17. mar. Dato for generalforsamling rykket til Ons. 29/4 for at give bedre tid til uddeling af indkaldelse, regnskab og budget. Så sæt kryds i kalenderen.
16. mar. Ansøgning vedrørende opsætning af Bulks (for at beskytte hjørner) modtaget af ‘Center for Veje’ . Deres svar er at deres målsætning er at svare os inden for 30 dage eller hurtigst muligt.
2. mar. Foreningens Kasserer har nu selv snakket med alle medlemmer som har økonomiske udeståender, nogle har betalt mens andre nu får tilsendt rykker skrivelse nummer 2. (udaf 3 rykkere førend gælden går til incasso)
20. feb. Kommunen har fået skrivelse omkring at Foreningen ønsker at afstribning på vejene bliver lavet som de var før vejprojekt2. Samt at forening ønsker at blive informeret når der graves i fortove og veje (af TDC og/eller Fjenvarme selskab)

Nyheder 2008

20. dec. John Block Jensen er gået i gang med at udskifte knækkede fliser på fortove med tykkere kørefliser. Bla. ud for Stenmaglevej.
Desuden har John Block Jensen lavet et indelukke til grus og skærver som kan bruges på vejene. (se billede1) (se billede2)
22. nov. Bestyrelse har besluttet at tegne en sne rydnings ordning for vejbanerne, hvor det skal ringes ind aftenen før når der skal ryddes. (prøve ordning). Forventes i drift fra Dec. måned. (Leverandør www.hoffmann.dk)
20. okt. Kommunen arbejder på kloak i vejene (via underleverandør), og forsyner eksisterende kloak med ny plast foring for at forlænge levetiden og tætne kloak rør.
14. aug. COLAS er sat i gang med snarest at opsuge skærver (inden vinteren)
Når skærver er opsuget bedes kommunen om at afstribe alle veje i området som det var før vejprojekt2.
12. aug. – Kvitteringer for paraceller som har valgt at indfri lån er lige på trapperne. (forventet leveret 25 sep)

– John block jensen (brolægger) er i kontakt med kommunen ang. at klarlægge hvilke bulks som kan sættes på fortovshjørner for at beskytte dem. Derefter kan han give tilbud på dette arbejde.

– Bestyrelsen har besluttet at indkøbe webbaseret bogførings system for at lette administrationen. (www.e-conomic.dk)

8. aug. Grønt område ved Stenmaglevej “trekanten” er ved at blive udjævnet, og der skal plantes græs. Desuden er et gammelt beton fundament fjernet for at kunne plane området.
5. juni Hul opstået formodentligt pga. underminering udfor Merløsevej 28, derfor er det blevet afspærret og foreningens entreprenør Colas er på sagen.

Desuden er der konstateret at vejbelægning betumen er svedt igennem pga. sommervarmen, specielt der hvor der er stor belastning og hvor der svinges. Colas udlægger nogle skærver på de udsatte områder for at mindske vridemærker.

28. feb. Uge 17, 23/4-2008 er valgt til afholdelse af næste generalforsamling.

– før dette skal grundejere have valgt om de vil indfri eller fortsætte med at betale det nuværende beløb til vejfond. Der vil blive husomdelt indkaldelse samt brev som beskriver hvorledes man indbetaler hele beløbet (hvis man ønsker det)

27. feb. I foreningen er det besluttet af bestyrelsen at foreningen vedligeholder vejbrøndene som er ristene i vejbanen som leder regn vandet væk fra vejbanen ved at få dem slamsuget hvert andet år.
12 . feb. På den kommende generalforsamling i April måned vil der blive præsenteret hvorledes betaling på vejrpojektet skal foregå. Der har været holdt møder med Danske Bank for at finde en passende ordning for foreningen.
Men det vil stadig være sådan at man kan betale hele beløbet med det samme, eller betale i rater.
8. feb. Nogle afstribninger er foretaget på vejene. Men ikke alle. Dog ikke af foreningen men bestyrelsen antager det er kommunen som har stået for det.

Nyheder 2007

18. nov. Oprensning af vejbrønde er overstået, de var meget slemme og en del af dem helt fulde med sten, pinde og blade. Og i nogle få brønde var der mørtel som var størknet som måtte bankes af – dvs nogle grundejere eller håndværkere har benyttet vejbrønd til at komme af med mørtel. Det koster en krone pr. kilo som er suget op.
21. okt. Billederne fra arbejds dag på det grønne område er kommet på under grønne områder
20. okt. Oprensning af vejbrønde er bestilt hos ABAK kloakrenser i de to første uger i November.
6. mar. Nødreperation af Merløsevej (Lapning med Asfalt) udføres at KTK i uge 11 Hvis vejret tillader det, desuden repereres 2 huller på Korsageralle ud for ejendommen på hjørnet af Korsageralle/Gislingevej, overfor det grønne område
19. feb. Bestyrelsens beretning for den ekstra ordinære generalforsamling er kommet på hjemmesiden incl. tidsplan og bestyrelsens forslag
7. feb. Efter den ekstraordinære generalforsamling hvor det blev vedtaget at fortsætte med bestyrelsens forslag for vejprojektet.
De billeder over hvilke veje der skal laves ligger under “Vejprojekt” menu.
5. feb. Ekstra materiale som er omdelt til alle grundejere til generalforsamling lagt på hjemmesiden under 2007
18. jan. Afsnit omkring dansk bredbånd er fjernet, idet projektet p.t er nedlagt
16. jan. Nyheds email gruppe er tilføjet på hjemmesiden
13. jan. Forum fjernet fra hjemmesiden da det blev lukket idet den ikke er blevet benyttet i over 2 måneder
9. jan. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling samt andet materiale omdeles til alle grundejere.