Vedtægter i foreningen

Foreningens vedtægter kan ses i denne fil.

Adfærdsregler angående larmende maskiner

Med henblik på at begrænse støjgener fra benzindrevne haveredskaber samt andre støjende maskiner og derved bevare vort område som et fredfyldt sted, hvor alle kan nyde fritiden i et støjfrit miljø, besluttede generalforsamlingen enstemmigt den 19.04.1988 at pålægge alle medlemmerne at begrænse anvendelsen af benzindrevne haveredskaber og andre støjende maskiner, som kan genere de omkringboende, efter nedenstående retningslinjer:

Fra 1. maj til 1. oktober pålægges det foreningens medlemmer så vidt muligt at undgå brugen af benzindrevne motorredskaber og andre støjende maskiner i nedenstående tidsrum:

  • På hverdage mellem kl. 19:30 og 8:00
  • I weekender fra lørdag kl. 14:00 til mandag kl. 08:00
  • På helligdage fra dagen før helligdagen kl. 19:30 til første hverdag efter helligdagen kl. 8:00.